Race standard

Cane Corso Italiano

Oprindelsesland: Italien
Anvendelse: Brugshund med mange anvendelsesområder
Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweiziske Sennen- og kvæghunde) Sektion 2 (Molosser af Mastiff-typen) Med brugsprøve

Historie: Racens direkte forfædre er de gamle romerske Molosser. Tidligere udbredt over hele Italien, men i nyere tid er racen kun almindelig i provinsen Apulia og de tilstødende egne i Syditalien. Racens navn er afledt af det latinske ord ”cohors”, som betyder ”beskytter, vogter af gården”.

Helhedsindtryk: Middelstor til stor. Robust og solidt bygget, men alligevel med nogen elegance. Tør og kraftfuld muskulatur

Proportioner: En rektangulær hund, der er lidt længere end høj (længden er 11 % større end højden). Hovedets længde er 36 % af skulderhøjden.

Temperament: Vogter af ejendom, familie og besætning. Den er yderst adræt og opmærksom. Tidligere brugtes den til at vogte kvæget og til jagt på større vildt.

Hoved: Stort og med typisk Molosser-præg. Skallens og næsepartiets overlinier er let konvergerende. Der ses ikke tydelige rynker.
Skalle: Bred. Ved kindbensbuerne er bredden lige så stor som skallens længde. Den er hvælvet fortil, men bliver ret flad bag panden og helt tilbage til nakkeknuden. Pandens midterfure er synlig. Den begynder ved stoppet og ender midt på skallen.
Stop: Godt markeret med fremtrædende bihuler
Næse: Sort med godt store og åbne næsebor. Ligger i linie med næseryggen. Hunde med grå maske kan have en næsefarve i samme nuance.
Næseparti: Tydeligt kortere end skallen (længdeforhold næseparti/skalle som 1 til 2). Kraftigt og kvadratisk, afsluttet fladt fortil. Siderne er parallelle, og næsepartiet er lige så bredt som langt. Næseryggen er lige.
Læber: Set forfra danner overlæberne et omvendt U. Set fra siden er de moderat hængende. De dækker underkæben og danner dens profil.
Kæber og bid: Meget store kæber, kraftige og buede. Let underbid – men ikke mere end 5 mm. Tangbid accepteres, men er ikke ønsket.
Øjne: Middelstore og ovale med blikket rettet delvis fremefter og bredt ansatte. De er en smule udstående – men aldrig overdrevent. Tætsluttende øjenrande. Øjenfarven er så mørk som mulig – afhængig af pelsfarven. Udtrykket er intenst og opmærksomt.
Ører: Middelstore, trekantede og hængende. De er bredt og højt ansat. Ørerne er ukuperede.

Hals: Stærk og muskuløs – af samme længde som hovedet

Krop: Kroppen er noget længere end skulderhøjden. Solidt bygget – men ikke firkantet
Manke: Udtalt og hæver sig højere end krydsets niveau
Ryg: Lige, meget muskuløs og fast
Lænd: Kort og stærk
Kryds: Langt og bredt – let hældende
Bryst: Veludviklet i både længde, bredde og dybde og når ned til albuerne

Hale: Naturlig. Ret højt ansat og meget tyk ved roden. Når hunden er aktiv, bæres halen højt – men aldrig oprullet eller stejlt opefter.

Lemmer
Forpart:
Skuldre: Lange, skråtliggende og meget muskuløse
Overarm: Kraftig
Underarm: Lige, meget kraftig
Håndled: Elastisk
Mellemhånd: Elastisk – kun lidt skråtstillet
Forpoter: Kattepoter

Bagpart
Overlår: Langt og bredt med konveks baglinie
Underlår: Stærk – ikke kødfuldt
Haseled: Moderat vinklet
Mellemfod : Tyk og tør
Bagpoter: Knapt så kompakte som forpoterne

Bevægelse: Lange skridt og et langtrækkende trav. Den foretrukne gangart er trav.

Hud: Ganske tyk og ret tætsluttende

Pels:
Hårlag: Kort og glansfuldt, meget tæt med en let underuld af gennemsigtig karakter
Farve: Sort, blygrå, skifergrå, lysegrå, lys fawn; hjorterød og mørk fawn, brindlet (striber af fawn eller grå i forskellige nuancer). Hos fawn og brindlede hunde bør næsepartiets sorte eller grå maske ikke nå bagud for øjnene. Der accepters en lille, hvid aftegning på brystet, tåspidserne og næseryggen.

Størrelse: Skulderhøjde: Hanner fra 64 til 68 cm
Tæver fra 60 til 64 cm
Tolerance +/− 2 cm
Vægt: Hanner fra 45 til 50 kg
Tæver fra 40 til 45 kg

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på hundens sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.

Alvorlige fejl:
• Skallens og næsepartiets overlinier parallelle eller for konvergerende. Næsepartiets sider konvergerende
• Partiel pigmentmangel på næsen
• Saksebid, underbid større end 5 mm
• Halen båret ringformet eller lodret opefter
• Vedvarende pasgang i trav
• Over- eller understørrelse
• Tilstedeværelse af vildkløer. NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.
Diskvalificerende fejl:
• Aggressive eller for sky hunde
• Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
• Skallens og næsepartiets overlinier divergerende
• Totalt depigmenteret næse
• Næseryg meget konkav eller opadbuet (væddernæse)
• Overbid
• Øjenrande delvis eller helt uden pigment, glasøjne, skelen
• Haleløs, for kort hale
• Pelsen halvlang, glathåret eller med frynser
• Enhver farve, der ikke er nævnt i standarden. Store, hvide aftegninger

Bemærk:
• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i avlen.
Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Standarden udgivet af FCI 17. DECEMBER 2015
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MARTS 2016